Stáhnout PDF

Obchodní případy


Obsahem je kompletně zpracovaná obchodní problematika: zpracování prvotních dokladů, provozních přehledů a výsledných rozborů v IS IMES bez nutnosti vedení jakýchkoli vedlejších evidencí. Systém je maximálně přizpůsoben pro všechny profese – od obchodních manažerů, přes konečnou obsluhu vystavující prvotní doklady, až po management.

Cyklus pořízení prvotních a navazujících dokladů a tisky partnerských dokumentů

 • Přijatá poptávka – tisk cenové nabídky
 • Přijatá objednávka
 • Vystavená objednávka
 • - automatické zpracování na základě zapsané přijaté objednávky
  - ruční pořízení v případě nákupu na sklad
 • Příjemka skladová
 • - nabídkou dat vystavené objednávky (dle dodacích listů)
  - možnost příjmu na sklad v rozpisu hlavní stroj a příslušenství podle objednávky nebo s volitelným sumováním řádků příslušenství na hlavní stroj
 • Faktura přijatá – se současnou likvidací skladových příjemek
 • Faktura vystavená s automatickým vyskladněním ze skladu – nabídkou dat z přijaté objednávky
 • - volitelně na partnera prodejce nebo konečného odběratele (při zachování rozborů dle prodejců)
  - s možností využití všech druhů slev a různých způsobů jejich tisku
  Reklamace
 • řeší reklamované fakturované služby nebo vratky výrobků či zboží z důvodů reklamace - obsahuje např. tyto možnosti: oprava faktury, náhrada původní reklamované fakturované položky novou, ….. • Využívané obecné vlastnosti systému v oblasti nákupu a prodeje strojů
 • práce v cizích měnách a tisku dokladů v cizích jazycích
 • propracované ceníky nákupních a prodejních cen (různé hladiny cen a slev dle skupin položek a cenových skupin partnerů) s jejich automatickou tvorbou příjmem od dodavatelů
 • automatizované zpracování prvotních dokladů na základě dat z jiných dokladů
 • široké možnosti filtrování a skupinování v přehledech
 • uživatelské seskupení všech potřebných výstupů pro konkrétní obsluhu (manažera) do modulu Manažer


 • Slevy přirážky a náklady pořízení
 • vícestupňový systém slev, např. sleva z ceny + rabat pro prodejce, výpočet obchodní marže
 • výpočet a rozvrh slev popř. nákladů na pořízení a jejich přímé promítnutí do fakturačních položek • Obalové konto
 • automatické generování výdeje obalů a to i více druhů
 • automatické sledování obalového konta dle zákazníka s tiskem na faktuře


 • Výstupy formou přehledů, rozborů a sestav – příklady
 • Přehled životního cyklu zakázky
 • - v jednom přehledu je kompletní informace souhrnná i detailní od informací z objednávek až po všechny typy prvotních účetních dokladů (příjemky, dodací listy, faktury přijaté, vystavené), stav pohledávek a závazků i komplexní sumární informace o výsledné ziskovosti
 • Přehled tržeb a marží podle partnerů (a jejich skupin) a položek (a jejich skupin)
 • Sestavy nákupy-prodeje – od detailních až po sumáře za skupiny prodejců a položek v různých formách třídění
 • Rozbory tržeb a prodejů v časových řadách, doplněné grafy (dle prodejců, skupin prodejců, položek a skupin položek)

Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...